Om PDF Skriv ut Skicka sidan
Ann-Mari Sundgren Konsult & Co
Jag har en konsultfirma med inriktning på verksamhets – och kompetensutveckling.
”Vi kan utveckla medarbetare utan att verksamheten utvecklas, men vi kan inte utveckla verksamheten utan att medarbetarna stödjer och utvecklas med den”

Utbildning
Förändringsledarutbildning – utbildningen bygger på en beprövad metod, ”Att göra ett bra jobb”, för genomförandet
av kompetensutvecklingsanalyser. Metoden baseras på tre frågor som är centrala för såväl arbetsplatsens som
gruppers och individers utveckling. Utifrån svaren på frågorna planeras åtgärderna.
Utbildningen genomförs under 4 faser.

Varje fas innehåller erfarenhetsutbyte, teorigenomgång inför nästa fas och praktiska övningar med deltagarnas egna
exempel. Därefter genomförs respektive fas som hemuppgift på den egna arbetsplatsen. Det betyder att deltagarna
tillämpar kunskaperna praktiskt och bygger upp en plan tillsammans med sina medarbetare parallellt med utbildningen.

Utvecklingsprogram för säljare – Programmet ger deltagarna en effektiv struktur och ett antal verktyg för att öka det
kundvärde som skapas i försäljningsprocessen. Ökar även deltagarnas förmåga att utnyttja de förvärvade kunskaperna.

Kursens mål är att ge deltagarna ett ökat självförtroende och förmåga att hantera situationer de hamnar i som säljare.

Affärsidé
ASK & Co erbjuder kompetensanalys enligt en beprövad metod för att utveckla verksamheten och dess medarbetare.
Vi är mäklare av utbildningar som kunderna efterfrågar. Företaget leder och samordnar EU-finansierade projekt i alla
dess faser inklusive redovisning. Företaget drivs sedan år 2001 i nära samarbete med andra aktörer t ex Enköping och
Håbo kommun, företagarföreningar, konsultnätverk m. f l. De flesta av våra kunder finns i Uppsala län.
Vi har en bred kunskap och erfarenhet inom socialt entreprenörskap.

Referenser

- Projektledare för Växtkraft Mål 3-projektet Företagssupport – Utvecklingsprojekt för 32 företag och dess anställda i
Håbo kommun 2005-2007. Projektägare Bålsta Företagarförening.

- Projektledare för Växtkraft Mål 3-projektet Företagslyftet – Utvecklingsprojekt för 23 företag och dess anställda i
Uppsala kommun 2006-2007. Projektägare Företagarna i Uppsala.

- Extern konsult i Växtkraft Mål 3-projektet Hållbar organisationsutveckling. Ett samlingsprojekt med kompetensanalys
av Flens kommun med 1300 anställda under 2005-2006.

- Handledare i Växtkraft Mål 3-projektet Scandinavian Petroleum Technic Association. Ett samlingsprojekt med
kompetensanalys av 2 företag under 2006. Projektägare branschorganisationen SPT.

Aktuellt
- En av regeringens utsedda ambassadörer för kvinnors företagande. Syftet med uppdraget fram till 2009 är att Göra
kvinnors företagande synligt. Vara förebild för andra kvinnor. Sprida kunskap om vad företagande innebär.
Inspirera andra att se företagandet som ett möjligt karriärsval. Berättar minhistoria som företagare.

För mer information se www.regeringen.se/foretagande samt www.nutek.se/ambassadorer.
- Entreprenörsfabrikens lokala utvecklare i Håbo kommun. Projektet syftar till att hjälpa nya och befintliga företag att
komma igång och utnyttja alla möjligheter med E-handel. För mer information se www.e-fabriken.se

- Projektledare för E-ship Uppsala Län. Detta är ett projekt för ökat entreprenörskap i skolan.
Målet är att utveckla och testa modeller för att främja positiva attityder till och kunskap om entreprenörskap från
förskola till gymnasium. För mer information se www.e-ship.nu Kontakt Visitkortet.