Verksamhets- och kompetensanalys PDF Skriv ut Skicka sidan

Verksamhets

Företaget erbjuder kompetensanalys enligt en beprövad metod för att utveckla verksamheten och dess medarbetare.

Den s.k. Förändringsledarutbildningen är en utbildning som bygger på en beprövad metod, ”Att göra ett bra jobb”,
för genomförandet av kompetensutvecklingsanalyser. Metoden baseras på tre frågor som är centrala för såväl
arbetsplatsens som gruppers och individers utveckling. Utifrån svaren på frågorna planeras åtgärderna.
Utbildningen genomförs under 4 faser.

Varje fas innehåller erfarenhetsutbyte, teorigenomgång inför nästa fas och praktiska övningar med deltagarnas egna
exempel. Därefter genomförs respektive fas som hemuppgift på den egna arbetsplatsen. Det betyder att deltagarna
tillämpar kunskaperna praktiskt och bygger upp en plan tillsammans med sina medarbetare parallellt med utbildningen. 

Exempel på uppdragsgivare är

  • Bålsta Företagarförening
  • Företagarna Uppsala
  • Flens kommun
  • Autotank AB i Stockholm och Halmstad
  • CDC Gruppen AB i Stockholm
  • Håbo Kommun
  • Enköping Kommun 
Företaget är mäklare av utbildningar som kunderna efterfrågar.